Training & kurser hos
OPPORTUNITAS

 

OPPORTUNITAS har mere end 10 års erfaring med at afholde Training inden for:

 

  • Salg & Service
  • Ledelse & Lederudvikling
  • Time Management
  • Finaleudvælgelse & rekrutteringsprocessen
  • Interviewteknik
  • Karriereudvikling & Karriereplanlægning
  • Coach the Coach

 

 

OPPORTUNITAS tror på, at kompetenceudvikling via kursus nytter noget, når planlægningen gennemførelsen og implementeringen tages alvorligt.
Det betyder, at vi insisterer på at komme i dialog med dig og din virksomhed - ikke kun om gennemførrlsen af et enkelt kursus eller et kursusforløb - men i lige så høj grad hvordan de nylærte kompetencer skal implementeres, således at både den enkelte deltagende ansatte og virksomheden får et stort udbytte af udviklingsforløbet.

 

 

 

 

 

 

 

 

www.opportunitas.dk © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.opportunitas.dk